Ey Risalet Tahtının Huşid-i Mah-ı Enveri
Vey nubuvvet mazharı ahir zaman Peygamberi
Hak Senin Şanında LevlÂk okudu Ya Mustafa
Yani Sensin nur Muhammed KÂinat'ın rehberi
Sure-i Şemsi-d Duha geldi cemalin şanına
Alemi kıldı munevver ba kemalin enveri
Ya Rasulallah şefaat kıl Gazali hasteye
Bir gunahkÂr ummetindir hem kamunun kemteri